Projekty UE

Zobacz projekty naszych partnerów

 


- Działanie 16 "WSPÓŁPRACA"

„Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych zmian w technologii uprawy ozimych form pszenicy i rzepaku opartych na bakteriach promujących wzrost roślin".- Projekt GEKON

„Opracowanie i wdrożenie metody rekultywacji jezior i ochrony wód powierzchniowych w oparciu o naturalne technologie biologiczne wykorzystujące pożyteczne mikroorganizmy”.- Projekt 1.4

„Przygotowanie i implementacja kultur bakteryjnych do paszy dla poprawy zdrowotności i wyników produkcyjnych brojlerów”.- Projekt 4.3
„Wdrożenie ProBioTechnologii do produkcji probiotyków”- Projekt 4.4

„Wdrożenie technologii komponowania, fermentowania i stabilizacji bazowego kompozytu mikrobiologicznego do wytwarzania probiotyków"

ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie zakupu know–how wraz z licencją składu bazowego komponentu mikrobiologicznego pozbawionego bakterii fototroficznych

REQUEST FOR TENDER purchase of know-how with licence covering base composition of phototrophic bacteria-free microbiological component


 
- Projekt Ramowy 7 UE    - VIDEO
„Phytoremediation driven energy crops production on heavy metal degraded areas as local energy carrier."

Więcej informacji