• bad gleb zw 3
  • baner Pro Biotyki em15 na www

Najbliższe szkolenia / konferencje

Serdecznie zapraszamy na szkolenia z zakresu Probiotechnologii. Szkolenia są darmowe!
Zobacz na mapieZobacz wszystkie

  Wyroby rolnicze z pożytecznymi mikroorganizmami
jako NAWOZOWE PRODUKTY MIKROBIOLOGICZNE

 

license ZNakFR kzz png logo WJ wnj
W NASZEJ INSTYTUCJI REALIZOWANE JEST PRZEDSIĘWZIĘCIE:
„STAŻE I SZKOLENIA PRAKTYCZNE PRACOWNIKÓW/NIC NAUKOWYCH JEDNOSTEK NAUKOWYCH
I PRACOWNIKÓW/NIC NAUKOWYCH I NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH UCZELNI W PRZEDSIĘBIORSTWACH”
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI
DZIAŁANIE 8.2 TRANSFER WIEDZY
PODDZIAŁANIE 8.2.1 WSPARCIE DLA WSPÓŁPRACY SFERY NAUKI I PRZEDSIĘBIORSTW.Więcej informacji