Nawet największy wielbiciel natury doznałby wrażenia ścisku gdyby na Ziemi stali się widzialni jej najmniejsi mieszkańcy – mikroorganizmy. Stłoczenie pejzażu, o którym pisał geograf Yi Fu Tuan – Amerykanin chińskiego pochodzenia – byłoby tak dojmujące, że nasze życie musiałoby ulec diametralnej zmianie. Najstarsi, najmniejsi, ale zarazem najliczniejsi mieszkańcy Ziemi dokonaliby bezgłośnej rewolucji. Nie domagaliby się miejsca w NATO, ONZ, czy Parlamencie Europejskim, w ogóle nie mieliby żadnych roszczeń. Ale czy potra libyśmy żyć tak jak do tej pory, nie brać pod uwagę mikroświata, ukrytego największego imperium życia na naszej planecie? Czy widzialność jest warunkiem, który nadałby im prawa?


Dziś znamy tylko niektórych mieszkańców ukrytego wymiaru. Jak mówią naukowcy, na identy kację czeka jeszcze około 99% wszystkich mikroorganizmów. I choć stanowią one raczej tajemnicę niż źródło ugruntowanej wiedzy, to ich znaczenie dla człowieka jest bezspornie fundamentalne. Każdy cm2 skóry człowieka zasiedlają miliony mikroorganizmów, a ich liczba w naszym organizmie jest minimum 10 razy większa od liczby naszych komórek. Jeszcze do niedawna sądzono, że w żołądku człowieka mikroorganizmy nie mogą przeżyć ze względu na skrajnie trudne warunki (m.in. niskie pH). Według najnowszych badań w żołądku znajduje się minimum 100 różnych gatunków nieznanych i do tej pory nierozpoznanych mikroorganizmów.
ProBio Emy® mieszczą się w tym 1 procencie, który jest nazwany i oswojony. Ich działanie jest przebadane i sprawdzone. Opisane zalecane użycie. A jednak wachlarz możliwości, które oferują zaskakuje. Dlatego wiedza i doświadczenie zgromadzone przez praktyków probiotechnologii stanowią niepowtarzalny kapitał.

 

CO TO JEST PROBIOTECHNOLOGIA?

Probiotechnologia to technologia mikrobiologiczna oparta na naturalnym procesie fermentacji niskotemperaturowej. Jej dobroczynne działanie wynika z synergii i współdziałania pożytecznych mikroorganizmów. Odpowiednio dobrane grupy drobnoustrojów współpracują ze sobą, a nie rywalizują. Potra ą korzystać z produktów metabolizmu innych grup. Probiotechnologia to sposób wytwarzania i stosowania niemody kowanych genetycznie kompozycji pożytecznych mikroorganizmów i ich metabolitów zawartych łącznie w fermentowanej mieszaninie naturalnych składników.

 

DLACZEGO PROBIOTECHNOLOGIA MA TAK SZEROKIE ZASTOSOWANIE?

Ponieważ mikroorganizmy są wszędzie, a my żyjemy w oceanie mikroorganizmów. To właśnie one kierują wieloma procesami biologicznymi i ich właściwości decydują o stanie ekosystemów, w których żyją. Przewaga pożytecznych mikroorganizmów będzie dla nas zawsze korzystna. Dlatego warto zadbać by dominowały one nie tylko w naszych organizmach, ale również w środowisku naszego życia.


CZYM SĄ PROBIO EMY?

ProBio Emy® – to grupa naturalnych wyrobów wytworzonych z wy- korzystaniem odpowiednio dobranych kompozycji pożytecznych mikroorganizmów i ich metabolitów zawartych łącznie w fermentowanej mieszani- nie naturalnych składników. Kompozycja jest mieszanką mikroorganizmów tlenowych i beztlenowych, które egzystują ze sobą na zasadzie symbiozy i synergii. Ponieważ wymieniają między sobą źródła pożywienia, nie zwalczają się wzajemnie, lecz współpracują ze sobą, korzystnie wpływają na swojego gospodarza. Oprócz mikroorganizmów w skład ProBio Emów® wchodzi m.in. niechlorowana, rewitalizowana woda, ekologiczna melasa z trzciny cukrowej, koncentraty owocowe, czy mieszanki ziołowo-roślinne.


JAK DZIAŁAJĄ PROBIO EMY?

ProBio Emy® są niezwykłym narzędziem. Rozwiązują problemy bardzo różnych ekosystemów i działają zawsze w kierunku przywracania home- ostazy każdego z nich. Możemy je stosować na glebę i na rośliny eliminując chemiczne środki nawożenia i ochrony roślin, aby otrzymać zdrową, o wysokiej wartości odżywczej i biologicznej żywność. Możemy je zastosować w naszym domu, eliminując z niego wszechobecną chemię na rzecz pożytecznej mikro ory. Możemy korzystać z kosmetyków z dodatkiem ProBio Emów®. Możemy się nimi suplementować, by wspierać homeostazę naszego organizmu. I wreszcie dzięki nim możemy we właściwy sposób zadbać o środowisko naturalne.


Pożyteczne mikroorganizmy użyte w ProBio Emach® współdziałają ze sobą i mogą inicjować procesy  wspierające zdrowie człowieka, zwierząt, roślin i gleby. ProBio Emy® pełnią funkcję probiotycznego korektora  procesów biologicznych i tym samym wspierają bioróżnorodność środowiska życia człowieka. Powszechne  stosowanie ProBio Emów® może w znaczący sposób odtworzyć naturalne zasoby Ziemi.Nowe naturalne technologie proponowane przez ProBiotics Polska są szeroko stosowane w domu, gospodarstwie rolnym, w gospodarce komunalnej, na oczyszczalniach, składowiskach odpadów i kompostowniach.  Suplementy diety służą poprawie kondycji i samopoczucia człowieka.  ProBiotics Polska sp. z o.o. działa poprzez sieć Licencjonowanych Doradców Probiotechnologii,  Partnerów Wici, oraz Centra Mikroorganizmów służących radą, informacją i udostępniających wyroby probiotyczne każdemu zainteresowanemu.