Podbeskidzkie Centrum Mikroorganizmów w Kaniowie

 • Nazwa firmy: Podbeskidzkie Centrum Mikroorganizmów w Kaniowie
 • Dyrektor: Barbara Wójcik
 • ul. Krzywolaków 23, 43-512 Kaniów
  515 075 851
  barbara.wojcik@probiotics.pl

  Wyszukaj Doradcę

  Więcej informacji