CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAN JEST!

31-03-2018


Chrystus zmartwychwstan jest,

Nam na przykład dan jest,
Iż mamy z martwych powstać,
Z Panem Bogiem królować. Alleluja!
Najstarsza pieśń wielkanocna (XIV wiek)


Niech Światło wiary, nadziei i miłości prowadzi Was przez życie,
napełni pokojem, da siłę w pokonywaniu trudności i wnosi szczęście do Waszego życia.

pbp offline

 

Więcej informacji