piątek, 20 wrzesień 2019 14:58

Resztki pożniwne z EmFarmą Plus™

Napisane przez W.Mysiewicz, M.Hartwich, T.Maciejewski
fot. OstojaIdea fot. OstojaIdea

Resztki pożniwne stanową tanie źródło nawozów organicznych. Pozostawione na polu, zastosowane, jako nawóz organiczny, są doskonałym źródłem glebowej materii organicznej oraz stanowią uzupełnienie składników pokarmowych dla roślin następczych.

Warunkiem dobrego wykorzystania resztek pozbiorczych i pożniwnych jest ich prawidłowe przygotowanie do przyorania. Źdźbła i łodygi zbóż i rzepaku powinny być pocięte na możliwie najkrótsze odcinki (maksymalnie 7 cm) i równomiernie rozprowadzone na całej szerokości roboczej przejazdu kombajnu. Na ściernisko i rozdrobnioną słomę należy zastosować 30-40 L EmFarma Plus™ w 200-1000 l wody na 1 ha. Jeśli na danym polu były już w poprzednich latach stosowane ProBioEmy, to możemy zastosować mniejszą dawkę. Ilość zastosowanej wody zależy od wilgotności gleby i warunków pogodowych w trakcie stosowania oprysku. Przy wilgotnej słomie i glebie wystarczy minimalna jej ilość.
Ściernisko po kukurydzy nie powinno być wyższe niż 10-20 cm, a długość rozdrobnionej słomy kukurydzianej nie powinna przekraczać 10 cm. Aby stworzyć optymalne warunki dla działania pożytecznych mikroorganizmów należy zastosować przed orką uprawki, które wymieszają resztki pożniwne z wierzchnią warstwą gleby. Orkę należy wykonać w miarę płytko, tak aby resztki pożniwne nie dostały się na głębokość powyżej 20 cm.
Wprowadzona do gleby biomasa jest doskonałym źródłem składników pokarmowych dla roślin następczych dopiero po jej mineralizacji.

Zaszczepienie mikroorganizmami przyorywanych resztek w znaczący sposób wpływa na tempo procesu mineralizacji.

Zaobserwowano, że stosowanie EmFarmy Plus™ na przyorywaną słomę zbóż zapobiega porażeniu roślin przez grzyby wywołujące choroby podsuszkowe. W kukurydzy zmniejsza populacje omacnicy prosowianki i stonki kukurydzianej.
Z kolei regularne stosowanie pożytecznych mikroorganizmów na słomę rzepaku zmniejsza ryzyko wystąpienia kiły kapuścianej.

OPŁACALNOŚĆ STOSOWANIA  EmFarmy Plus™ na przykładzie zagospodarowania resztek pożniwnych
Tabela przedstawia zawartość (kg) i wartość (zł) podstawowych składników mineralnych w resztkach pożniwnych,
w czystym składniku w kg/ha.

Nazwa rośliny Azot Fosfor Potas Razem
wartość w zł
kg kg kg
Zboża 28 112 12 47 55 171 330
Słoma rzepakowa 43 173 18 71 121 376 620
Słoma kukurydzy 72 289 41 161 194 603 1053
Liście buraka cukrowego 112 450 27 107 170 529 1086


Powyższa tabela nie zawiera wartości powstałej próchnicy powstałej w wyniku prawidłowego rozkładu resztek pożniwnych a każdy doświadczony rolnik wie, że jej wartość jest nie do przecenienia. Podane wartości są osiągalne, jeżeli resztki pożniwne spróchnieją, a nie zgniją. W przypadku braku właściwych mikroorganizmów w glebie następuje niewłaściwy proces rozkładu, w wyniku czego składniki mineralne zostaną utracone, a gleba ulegnie zatruciu.
Obecnie w wielu glebach próchnienie resztek pożniwnych jest bardzo słabe. Resztki pożniwne zalegają w glebie przez wiele lat stając się źródłem chorób, zamiast wrócić do obiegu i zmniejszyć koszty nawożenia. Istnieją cztery podstawowe teorie dotyczące powstawania próchnicy.
Wszystkie zakładają, że próchnienie nie pojawia się bez prawidłowej  mikrobiologii gleby.  Można ją przywrócić stosując preparat mikrobiologiczny EmFarma Plus™.

Z doświadczeń rolników stosujących od wielu lat ProBioEmy wynika, że przy glebach zasobnych w fosfor i potas można całkowicie wyeliminować nawożenie tymi składnikami. Natomiast przy średniej zasobności można zmniejszyć dawkę o wartość równą kosztowi zastosowania EmFarmy Plus™

Dlatego - zanim sprzedamy słomę lub pozwolimy na jej niewłaściwy rozkład przekalkulujmy, czy to się opłaca.


 EmFarmaPlus wszystkie
  • Przyspiesza rozkład masy organicznej
  • Poprawia żyzność i urodzajność gleby
  • Eliminuje wiele chorób i szkodników glebowych
  • Przywraca równowagę biologiczną gleby
  • Przyspiesza procesy próchniczotwórcze
  • Eliminuje procesy gnilne na rzecz fermentacji
  • Zwiększa dostępność makro i mikroelementów dla roślin


Dane o zawartości NPK - Prof. dr. habilitowany Czesław Szewczuk, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Artykuł zamieszczony w Wiadomościach Rolniczych.
Poz. nr 4 - Rolnicze Doradztwo w uprawie buraka cukrowego LIZ.
Tabela zawiera średnie ceny rynkowe nawozów z 2015 roku.

Więcej informacji