Wyroby z ProBiotechnologią - ProBio Piast

0){ $p = explode('##',$p); $prof1[$i]['nazwa'] = $p[1]; $prof1[$i]['id_profil'] = $p[2]; $prof1[$i]['id'] = $p[0]; $i++; } } $prof_ = explode('####',$dane[2]); $prof2 = array(); foreach($prof_ as $p){ $p = explode('##',$p); $prof2[$p[0]]['id'] = $p[0]; $prof2[$p[0]]['id_profilm'] = $p[1]; $prof2[$p[0]]['id_profil'] = $p[2]; $prof2[$p[0]]['nazwa'] = $p[5]; $prof2[$p[0]]['adres'] = $p[6]; $prof2[$p[0]]['tel'] = $p[7]; $prof2[$p[0]]['email'] = $p[8]; $prof2[$p[0]]['opis'] = $p[9]; $prof2[$p[0]]['produkty'] = $p[10]; $prof2[$p[0]]['probio_opis'] = $p[11]; } #print_r($prof_); #print_r($prof2); #print_r($prof); #print_r($prof1); $pokaz = array(); foreach($prof2 as $id=>$p){ $pokaz[] = $p['id_profil']; } echo (''); echo ('
'); foreach($prof as $id=>$p){ echo ('
 • '.$p.'
 • '); echo ('
   '); foreach($prof1 as $id1=>$p1){ if(in_array($p1['id'],$pokaz)){ if($p1['id_profil']==$id){ if(preg_match('/p=([0-9]{1,})/is',$_SERVER['REQUEST_URI'],$out)){ #print_r($out); echo ('
  • '.$p1['nazwa'].'
  • '); }else{ echo ('
  • '.$p1['nazwa'].'
  • '); } } } } echo ('
  '); echo ('
'); } echo ('
'); if(!isset($_GET['p'])){ $showed=array(); echo ('
  '); foreach($prof2 as $id=>$p){ if(!in_array($p['nazwa'],$showed)){ $showed[]=$p['nazwa']; echo ('
 • '.$p['nazwa'].'
  '.$p['tel'].'
 • '); echo (''); } } echo ('
'); }else{ $a = array(); $b = array(); preg_match('/p=([0-9]{1,})/is',$_SERVER['REQUEST_URI'],$out); foreach($prof1 as $id=>$p){ if($_GET['p']+0==$p['id']){ foreach($prof as $id_=>$p_){ if($id_==$p['id_profil']){ echo ''.$p_ .' - '.$p['nazwa'].'

'; } } } } foreach($prof2 as $id=>$p){ if($_GET['p']+0==$p['id_profil']){ $a[$id] = $p['nazwa']; $b[$id] = str_replace(substr($p['adres'],0,8),'',$p['adres']); echo ''.$p['nazwa'].'
',$p['adres'].'
'; if(strlen(trim($p['tel']))>0){ echo ('Tel. '.$p['tel'].'
'); } if(strlen(trim($p['email']))>0){ echo ('E-mail:
'); } echo ($p['produkty'].'
'); if(strlen(trim($p['probio_opis']))>0){ echo ('Opis: '.$p['probio_opis'].'
'); } echo '

'; } } } echo ('
'); echo ('

Mapa produktów'); ?>
Zapraszamy także na www.piastowapaczka.pl

Więcej informacji


Kalendarz namnażania

Dni w których NIE powinno się rozpoczynać procesu namnażania (2018):
styczeń: 
1, 2, 8, 17, 18, 24, 30, 31
luty: 7, 14-16
marzec: 2, 9, 17, 24, 31
kwiecień: 8, 16, 22, 23, 30
maj: 7-9, 15, 22, 29
czerwiec: 6, 13,14, 20, 28
lipiec: 6, 12-14, 19, 26-28
sierpień: 4, 10-12, 18, 26
wrzesień: 3, 8, 9, 17, 26
październik: 2, 9, 16, 17, 24, 31
listopad: 7, 14, 15, 23, 30
grudzień: 7, 15, 22, 29