AdeSil

AdeSil

Stymulator wzrostu (mączka) zawierający organiczną, długodziałającą formę krzemu (92% Si02, 43% Si), bogaty ujemnie naładowane mikropory okrzemek (zatrzymuje metale ciężkie).

 

AdeSil ogranicza straty azotu, podnosi odporność na stres środowiskowy i szkodniki, stymuluje rozwój korzeni, wzmacnia ściany komórkowe - roślina jest silniejsza i wytwarza większą biomasę. Stosowanie doglebowe i dolistne (można w zabiegu łączyć z ProBio Emami) w uprawach sadowniczych i warzywniczych na wszystkie rodzaje gleb.  Zalecany wiosną przed kwitnieniem, po kwitnieniu w zawiązywaniu i rozwoju zawiązków.

AdeSil ma zdolność absorbowania płynów, nawet do 130% i gazów do 150% co daje efekt zatrzymywania NH3+ w glebie.
Wysycenie krzemem czapeczki stożka wzrostu korzenia sprawia, że korzenie łatwiej przerastają zwięzłą glebę, . Zaopatrzenie roślin w krzem powoduje znaczny rozwój sytemu korzeniowego, co bezpośrednio przekłada się na większe pobranie składników pokarmowych oraz wody.  efekcie roślina jest silniejsza i wytwarza większą biomasę, zwiększa się wysokość i jakość plonu.
Krzem powoduje również wzmocnienie ścian komórkowych roślin utrudniając szkodnikom ich uszkodzenie, a działanie mechaniczne okrzemek znacznie ogranicza występowanie mszycy oraz szkodników o gryzącym aparacie gębowym.
 
Działanie: 
  • zwielokrotnia rozwój korzeni
  • zwiększa pobieranie składników pokarmowych (fosforu, potasu) – nawet o 30%
  • zmniejsza parowanie wody o ok. 20%
  • zwiększa tolerancję na zasolenie
  • zwiększa odporność roślin na przymrozki
  • zwiększa intensywność fotosyntezy
  • sprzyja rozwojowi bakterii Azotobacter, zmniejsza straty azotu
  • blokuje toksyczne działanie glinu i metali ciężkich
  • zwiększa odporność na uszkodzenia mechaniczne, także spowodowane przez szkodniki i choroby
 
Zastosowanie: 
Doglebowo i dolistnie w formie oprysku lub posypowo wokół rośliny, można aplikować w oprysku z ProBio Emami. Stosowanie i dawkowanie w ProBiotechnologii w porozumieniu z Doradcą. 

Sposób użycia: 
Można go stosować doglebowo i nalistnie, preparat sypki, którego używa się w postaci wodnej zawiesiny poprzez oprysk powierzchni gleby lub nadziemnych części rośliny. Może być on użyty w postaci pylistej poprzez rozsypanie na powierzchnię gleby wokół drzew/krzewów/warzyw. Opryskiwacz - nie należy oprysków przeprowadzać w warunkach intensywnego nasłonecznienia, wysokiej temperatury powietrza (> 25︒C) oraz oczywiście silnego wiatru (> 5 m/s).
Przygotowując ciecz roboczą należy wlać do zbiornika opryskiwacza 50-70% ilości wody przewidzianej do zastosowania (500-700 l/ha). Przy włączonym mieszadle wsypać preparat do zbiornika opryskiwacza. Przez cały czas utrzymywać pracę mieszadła w celu przeciwdziałania osadzaniu się zawiesiny preparatu. Uzupełnić zbiornik wadą. Stosować rozpylacze grubokropliste. Uzyskaną zawiesinę zużyć w ciągu kilku godzin od sporządzenia.

 

wp logo

Wyroby partnerskie to wyroby przygotowane na zlecenie ProBiotics Polska przez zewnętrznych wytwórców oraz inne wyroby naturalne rozszerzające ofertę.

Informacje dodatkowe:

Więcej informacji o ProBio Emach™ mogą Państwo uzyskać kontaktując się z nami, lub najbliższym Państwa Centrum Mikroorganizmów lub Licencjonowanym Doradcą ProBiotechnologii!

Nasze wyroby

Więcej informacji


Kalendarz namnażania

Dni w których NIE powinno się rozpoczynać procesu namnażania (2018):
styczeń: 
1, 2, 8, 17, 18, 24, 30, 31
luty: 7, 14-16
marzec: 2, 9, 17, 24, 31
kwiecień: 8, 16, 22, 23, 30
maj: 7-9, 15, 22, 29
czerwiec: 6, 13,14, 20, 28
lipiec: 6, 12-14, 19, 26-28
sierpień: 4, 10-12, 18, 26
wrzesień: 3, 8, 9, 17, 26
październik: 2, 9, 16, 17, 24, 31
listopad: 7, 14, 15, 23, 30
grudzień: 7, 15, 22, 29