gekon pasek


 

Projekt GEKON


Opracowanie i wdrożenie metody rekultywacji jezior i ochrony wód powierzchniowych w oparciu o naturalne technologie biologiczne wykorzystujące pożyteczne mikroorganizmy.

 

Streszczenie:

W efekcie realizacji projektu spodziewane jest opracowanie i wdrożenie kompleksowej metody, pozwalającej na neutralizację źródeł zanieczyszczeń oraz pełną rekultywację jeziora, polegającą na przywróceniu prawidłowego stanu wody (wg. wskaźników fizyko-chemicznych i in.), równowagi biologicznej, bioróżnorodności oraz walorów użytkowych jeziora.

Cel projektu został zdefiniowany przez następujące cele szczegółowe:

  • Opracowanie technologii mineralizacji organicznych osadów dennych jeziora przy jednoczesnym wiązaniu fosforu i innych związków biogennych, w naturalnych procesach rozkładu materii organicznej.
  • Opracowanie kompleksowej technologii usuwania zanieczyszczeń - substancji organicznych i ropopochodnych - z wód powierzchniowych, w tym jezior i cieków wodnych.
  • Wypracowanie procedur oceny potencjału biologicznego regenerowanych wód poprzez zastosowanie naturalnych markerów biologicznych ze wskazaniem źródeł pochodzenia zanieczyszczeń – zewnętrznych (cieki) i/lub wewnętrznych (osady)
 

Konsorcjanci:

  • Mikronatura Środowisko sp. z o.o. – lider projektu / Poznań
  • ProBiotics Polska Magdalena Górska / Bratuszyn
  • Instytut Techniki Budowlanej / Warszawa
 

Ramy czasowe:

Projekt realizowany będzie w okresie 1/02/2016 – 31/12/2016.

Projekt GEKON


Więcej informacji


Kalendarz namnażania

Dni w których NIE powinno się rozpoczynać procesu namnażania (2017):
styczeń:
12, 19, 28, 29
luty: 10, 11, 12, 25, 26, 27
marzec: 11, 12, 19, 28
kwiecień: 11,19, 26, 27
maj: 3, 4, 10, 22-26, 31
czerwiec: 8, 9, 17, 23, 24
lipiec: 9, 16, 23
sierpień: 6-8, 20-22, 29, 30
wrzesień: 6, 20, 27, 28
październik: 5, 12, 19, 28, 29
listopad: 4, 5, 10, 11, 18
grudzień: 3, 4, 18, 19.