gekon pasek


 

Projekt GEKON


Opracowanie i wdrożenie metody rekultywacji jezior i ochrony wód powierzchniowych w oparciu o naturalne technologie biologiczne wykorzystujące pożyteczne mikroorganizmy.

 

Streszczenie:

W efekcie realizacji projektu spodziewane jest opracowanie i wdrożenie kompleksowej metody, pozwalającej na neutralizację źródeł zanieczyszczeń oraz pełną rekultywację jeziora, polegającą na przywróceniu prawidłowego stanu wody (wg. wskaźników fizyko-chemicznych i in.), równowagi biologicznej, bioróżnorodności oraz walorów użytkowych jeziora.

Cel projektu został zdefiniowany przez następujące cele szczegółowe:

  • Opracowanie technologii mineralizacji organicznych osadów dennych jeziora przy jednoczesnym wiązaniu fosforu i innych związków biogennych, w naturalnych procesach rozkładu materii organicznej.
  • Opracowanie kompleksowej technologii usuwania zanieczyszczeń - substancji organicznych i ropopochodnych - z wód powierzchniowych, w tym jezior i cieków wodnych.
  • Wypracowanie procedur oceny potencjału biologicznego regenerowanych wód poprzez zastosowanie naturalnych markerów biologicznych ze wskazaniem źródeł pochodzenia zanieczyszczeń – zewnętrznych (cieki) i/lub wewnętrznych (osady)
 

Konsorcjanci:

  • Mikronatura Środowisko sp. z o.o. – lider projektu / Poznań
  • ProBiotics Polska Magdalena Górska / Bratuszyn
  • Instytut Techniki Budowlanej / Warszawa
 

Ramy czasowe:

Projekt realizowany będzie w okresie 1/02/2016 – 31/12/2016.

Projekt GEKON


Kalendarz namnażania

Dni w których NIE powinno się rozpoczynać procesu namnażania (2018):
styczeń: 
1, 2, 8, 17, 18, 24, 30, 31
luty: 7, 14-16
marzec: 2, 9, 17, 24, 31
kwiecień: 8, 16, 22, 23, 30
maj: 7-9, 15, 22, 29
czerwiec: 6, 13,14, 20, 28
lipiec: 6, 12-14, 19, 26-28
sierpień: 4, 10-12, 18, 26
wrzesień: 3, 8, 9, 17, 26
październik: 2, 9, 16, 17, 24, 31
listopad: 7, 14, 15, 23, 30
grudzień: 7, 15, 22, 29