Projekty UE

Zobacz projekty naszych partnerów

 

- Projekt GEKON
„Opracowanie i wdrożenie metody rekultywacji jezior i ochrony wód powierzchniowych w oparciu o naturalne technologie biologiczne wykorzystujące pożyteczne mikroorganizmy”.- Projekt 1.4

„Przygotowanie i implementacja kultur bakteryjnych do paszy dla poprawy zdrowotności i wyników produkcyjnych brojlerów”.- Projekt 4.3
„Wdrożenie ProBioTechnologii do produkcji probiotyków”- Projekt 4.4

„Wdrożenie technologii komponowania, fermentowania i stabilizacji bazowego kompozytu mikrobiologicznego do wytwarzania probiotyków"

ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie zakupu know–how wraz z licencją składu bazowego komponentu mikrobiologicznego pozbawionego bakterii fototroficznych

REQUEST FOR TENDER purchase of know-how with licence covering base composition of phototrophic bacteria-free microbiological component


 
- Projekt Ramowy 7 UE    - VIDEO
„Phytoremediation driven energy crops production on heavy metal degraded areas as local energy carrier."

Więcej informacji


Kalendarz namnażania

Dni w których NIE powinno się rozpoczynać procesu namnażania (2018):
styczeń: 
1, 2, 8, 17, 18, 24, 30, 31
luty: 7, 14-16
marzec: 2, 9, 17, 24, 31
kwiecień: 8, 16, 22, 23, 30
maj: 7-9, 15, 22, 29
czerwiec: 6, 13,14, 20, 28
lipiec: 6, 12-14, 19, 26-28
sierpień: 4, 10-12, 18, 26
wrzesień: 3, 8, 9, 17, 26
październik: 2, 9, 16, 17, 24, 31
listopad: 7, 14, 15, 23, 30
grudzień: 7, 15, 22, 29