Projekty UE

Zobacz projekty naszych partnerów

 

- Projekt GEKON
„Opracowanie i wdrożenie metody rekultywacji jezior i ochrony wód powierzchniowych w oparciu o naturalne technologie biologiczne wykorzystujące pożyteczne mikroorganizmy”.- Projekt 1.4

„Przygotowanie i implementacja kultur bakteryjnych do paszy dla poprawy zdrowotności i wyników produkcyjnych brojlerów”.- Projekt 4.3
„Wdrożenie ProBioTechnologii do produkcji probiotyków”- Projekt 4.4

„Wdrożenie technologii komponowania, fermentowania i stabilizacji bazowego kompozytu mikrobiologicznego do wytwarzania probiotyków"

ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie zakupu know–how wraz z licencją składu bazowego komponentu mikrobiologicznego pozbawionego bakterii fototroficznych

REQUEST FOR TENDER purchase of know-how with licence covering base composition of phototrophic bacteria-free microbiological component


 
- Projekt Ramowy 7 UE    - VIDEO
„Phytoremediation driven energy crops production on heavy metal degraded areas as local energy carrier."

Więcej informacji


Kalendarz namnażania

Dni w których NIE powinno się rozpoczynać procesu namnażania (2017):
styczeń:
12, 19, 28, 29
luty: 10, 11, 12, 25, 26, 27
marzec: 11, 12, 19, 28
kwiecień: 11,19, 26, 27
maj: 3, 4, 10, 22-26, 31
czerwiec: 8, 9, 17, 23, 24
lipiec: 9, 16, 23
sierpień: 6-8, 20-22, 29, 30
wrzesień: 6, 20, 27, 28
październik: 5, 12, 19, 28, 29
listopad: 4, 5, 10, 11, 18
grudzień: 3, 4, 18, 19.